Kärlek . Del 2 (av 2) i serien "Tro och Kärlek"

Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? Och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? Eller, hur kan Jesus säga att vi ska älska våra “fiender”? 
Detta är en serie i två delar: "Tro och Kärlek". Detta är andra avsnittet och handlar om "Kärlek". Första delen, redan publicerad, handlar om "Tro".

 

Ahab (אהב)- Kärlek

Ahab (אהב) är ordet för kärlek på hebreiska. Ahab kommer av grundordet Hab (הב) - som stavas med bokstäverna Hey och Beit.

 

Bokstaven Hey (ה)

Bokstaven Hey skrevs antikt som en person med händerna i luften. En person med uppsträckta händer, som om han säger, titta här, wow, hallå, hej:

           (Antika varianter för tecknet  Hey)

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej

 

Bokstaven Beit (ב)

Bokstaven Beit (ב) betyder hus eller tält och den antika symbolen för Beit (ב) var layouten för ett nomadtält uppifrån:

Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

Beit betyder hus på hebreiska. Beit eller hus representera det inre och kan betyda familj. Familj i vidare bemärkelse kan vara tex Davids hus, och betyder ättlingar till kung David. Hus kan även representera inne, det inre, innebende.

 

Hab  (הב)

Hey och Beit tillsammans, Hab, formar ordbilden, titta på huset, se huset, ge uppmärksamhet till huset. att uppmärksamma det inre, någon i huset, eller att ge uppmärksamhet för någon i sitt inre, ditt hjärta. 

Ett besläktat ord till hab är Ya-habh som betyder att : ge en gåva, till någon. 

Yahabh stavas med bokstaven Yood (י)  adderat framför ordet hab:

 

Bokstaven Yood(י)

Bokstaven Yood(י) betyder hand och den antika symbolen för Yood illustrerades med en hand/arm:

Yood en hand på en arm symboliserar att arbeta, att utföra arbete, att bygga eller att producera.

Läs mer om: 10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa


Ordbilden för Ya-habh blir då att Agera för att uppmärksamma huset, att uppmärksamma något eller någon i ditt inre:  Alltså att ge en gåva är att ge yttre uttryck för din inre känsla.


Ahab (Ahabh) - kärlek

Ahab som är ordet som översätts kärlek och stavas med bokstaven Alef (א) placerad framför ordet Hab: 

 

Bokstaven Alef (א)

Bokstaven Alef (א) är första bokstaven i det hebreiska alfabetet och betyder oxe. En oxe är stark och brukade användas som dragdjur för plogen och gick före, framför plogen. Antika symbolen för Alef var en illustration av ett oxhuvud:

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Ordbilden av Ahab blir "att sätta huset först", eller "att sätta den vi har i det inre först". Ahab är alltså ordet som vanligen översätts kärlek och ordet för Kärlek är alltså kopplat till ett konkret agerande. Kärlek är att sörja för, att förse, att konkret se till andras behov utan att kräva något i gengäld, likt en gåva. Detta ser vi i Efesierbrevet där mannen uppmanas att älska sin hustru:

"på samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv,  ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan, vi är ju delarna som bildar hans kropp."
Efesierbrevet 5:28-30

Här ser vi vad kärlek till sig själv är. Kärlek till sig själv är alltså att förse sig själv med mat, kläder och det man behöver. Kärlek till andra är detsamma; att förse andra med mat, kläder och nödvändigheter. När Jesus och en laglärd diskuterar kärlek till sin nästa tar Jesus upp liknelsen om Samarien:

"En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: "Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus sade: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden?" Han svarade: "Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade: "Det är rätt. Gör det, så får du leva." För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: "Och vem är min nästa?" På den frågan svarade Jesus: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus: "Gå du och gör som han!"
Lukas 10:25-37

Kärlek till sin nästa visar Samarien genom handling, där han tog hand om den sårade och såg till mannens välbefinnande, hans behov.

Älska dina fiender

Jesus tar detta än längre, han säger att vi skall inte bara älska våra medmänniskor utan även våra fiender:

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er, då blir ni er himmelske faders söner.
Matteus 5:43-45

Att älska våra fiender kan vara mycket svårare och närmast omöjligt om kärlek enbart är en känsla. Genom att göra valet att handla, att agera, så tar vi fokus från vårt eget ego, från oss själva. Vi gör ett val att sätta andra i fokus och glömma vårt eget ego. Enligt Jesus vilar hela lagen på att sätta Gud och våra medmänniskor i fokus:

"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna."
Matteus 22:37-40

 

Välj livet - Kärleken till Gud

Att älska Gud och människor innebär alltså att följa guds undervisning. Att inte stjäla, att inte ljuga och så vidare, är handlingar för våra medmänniskor och är alltså grunden till biblisk kärlek. Att ge av sig själv när det är jobbigt, är ett viljebeslut men kan rädda en relation. Att älska sin fiende, genom att välja att agera kan upprätta vänner och ge frid, shalom, frid i relationen. Ordspråksbokens följande vers visar hur vi älskar fienden genom att agera:

"Är din fiende hungrig, ge honom bröd, är han törstig, ge honom vatten. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren skall ge dig din lön." 
Ordspråksboken 25:21-22

Gud säger till Moses att välja det som ger liv, älska Herren och följ honom:

"Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob."
Femte Moseboken 30:19-20

Gud säger alltså till Moses att välja livet, och göra valet att “älska” Gud genom att följa honom. 
I dagens samhället låter vi känslan styra vårt agerande, där kärleken är en känsla som styr handlandet. Man hör att du skall "älska dig själv först",  "vi har vuxit ifrån varandra"...osv. Det bibelhebreiska tankesättet innebär istället att sätta handlandet och agerandet före känslan.... Skulle vi kunna rädda relationer om vi började se kärlek från det bibelhebreiska perspektivet där känslan av kärlek kommer av agerandet och inte tvärtom? Att agera av "biblisk" kärlek ger i sin tur en känsla av kärlek för både våra medmänniskor och för vår Gud. I Matteus 22 upprepar Jesus de viktigaste buden:

"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna."
Matteus 22:37-40

 

Jesus säger alltså att all undervisning i Guds ord , alla buden, allt agerande i Bibeln handlar om att älska sin nästa, och att älska herren Gud. I brevet till Korintierna beskriver Paulus kärleken:

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig
1 Korinthierbrevet 13:4-8

 

Sammanfattning: "Tro och Kärlek"

Både tro, och kärlek är konkreta begrepp i det bibelhebreiska tänkandet. Tro är något som kommer av agerande och erfaranhet. Biblisk Kärlek förflyttar fokus från eget egoistiskt perspektiv till herren vår GUD och våra medmänniskor: "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta" och "Du skall älska din nästa som dig själv".Däri ligger hela evangeliet och Guds Ord.