Extra Material

 

BibelRötter publicerar intressanta kortfattad information om relaterade ämnen till visade video avsnitt. BibelRötter relaterar till biblisk kultur och tradition som var aktuell för tiden före och omkring Jesu tid. Förståelsen för de blibliska rötterna är en nyckel till klarsynt bibelförståelse ....

 

 

År 2008 lyckades forskare få dadel-frö, som hittats i samband med Arkeologiska utgrävningar i Masada, att gro. Åldern på fröna uppskattas vara ca 2000-år gamla, en ålder fastställd bl.a genom Kol-14 metoden. Uppe på Masada hittades på 60-talet hundratals frö i en lerkruka vilka hade bevarade väl i den torra miljön.

En grupp forskare lyckades 2008 med planteringen av 32 stycken av dessa urgamla dadel frö. I en komplicerad process med vatten, gödning och syra lyckades forskarna få sex frö att gro och växa. Detta är ett unikt rekord där forskare lyckats gro de äldsta fröna någonsin.
Plantorna har namngivits efter bibliska personer. Dadel palmerna från de äldsta konstaterade fröna kallas
Metusela, Hanna och Adam.

Bevis för Bethlehem - ca 2700-år gammalt

Davids Stad, Jerusalem (Israel), Foto Christer Dahlberg

'Bulla hittad med texten "Betlehem" från första tempel perioden

Utgrävningar i Davids Stad har resulterat i upptäckten av en bulla med staden "Betlehem" skrivet med antika hebreiska bokstäver. Detta är det äldsta beviset som utgör ett konkret bevis på förekomsten av staden Betlehem, som nämns i Bibeln. 
Bullan mäter ca. 15mm och hittades när man siktade jord från arkeologiska utgrävningar i huset över vattenbrunnen i Davids stad. En bulla är en bit lera som användes för att försegla ett dokument eller ett objekt. En bulla var en förseglingen med ett sigill från den person som skickade dokumentet eller objektet, och en obruten försegling var ett bevis på att dokumentet eller objektet inte öppnats av någon obehörig. Tre rader med forntida hebreiska bokstäver:
Hur gammal är den äldsta hebreiska bibel kopian?

Vilken är då den äldsta bibelskriften? Det är en komplicerad fråga, enligt artikel Biblical Archaeology Society. Döda havsrullarna är fragment av den äldsta hebreiska bibeltexterna, medan Aleppo Codex och Leningrad Codex är de äldsta fullständiga versionerna, skrivna av Masoreter under 900-talet respektive 1100-talet. Ashkar-Gilson- manuskriptet hamnar tidsmässigt mellan de tidiga dödahavsrullarna och de senare mer kompletta Aleppo Codex och Leningrad Codex

Profeten Jesaja kan ha satt sitt sigillmärke 800-talet f.Kr. vilket upptäckts i resterna av första templet nära Jerusalems tempelberg, enligt hebreiska universitets arkeolog Dr Eilat Mazar . Mazars team avslöjade den lilla bullan, eller sigillmärket, under nya utgrävningar vid Ophel, som ligger vid foten av den södra muren av Tempelberget i Jerusalem.

Den ovala bullan är dock inte intakt. På dess läsbara del finns en inskription med hebreiska bokstäver ifrån första tempelperioden som stavar ut namnet l'Yesha'yah [u] (tillhör Jesaja). På raden nedanför finns det ofullständiga ordet nvy , som förmodligen stavar ut "profet". ”Eftersom bullan har skadats något i slutet av ordet nvy är det inte känt om det ursprungligen slutade med den hebreiska bokstaven Alef , vilket skulle ha resulterat i det hebreiska ordet för ”profet” och skulle definitivt ha identifierat förseglingen som profeten Jesajas underskrift, sade Mazar.

Underkategorier