Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? eller hur kan Jesus säga att vi ska alska våra “fiender”?  Detta är en serie i två delar "Tro och Kärlek".

Tro . Del 1 (av 2) i serien "Tro och Kärlek"

Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? eller hur kan Jesus säga att vi ska alska våra “fiender”? 
Detta är en serie i två delar "Tro och Kärlek". Detta är första avsnittet och handlar om "Tro". Nästa del i serien kommer att handla om "Kärlek".

 

Miyn (מנ)

Det hebreiska ordet för Tro (Aman/Amen) kommer från rotordet Miyn och stavas med bokstäverna Mem (מ) och Noon (נ).

 

Bokstaven Mem (מ)

Bokstaven Mem betyder vatten på hebreiska. Det antika tecknet för Mem var en bild på vattenvågor:

Symboliskt gav vatten kraft och liv, det var livskraften för livet, likt blodet i kroppen. Vatten ger både livskraft men kan även vara kraftfullt när det strömmar fram i en flod, eller i ett vattenfall. "Mem" har med mängd och kraft att göra. På Svenska säger vi exempelvis "folkhav" för att påvisa en stor mängd människor där hav kopplar till stor mängd vatten.

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

Hebreiskt Exempel 1: Ordet Am עמ som betyder folk, människor, stavas med bokstäverna Ayin (ע) och Mem (מ):

 

Bokstaven Ayin

Bokstaven Ayin betyder öga, och skrevs antikt likt bilden av ett öga:

Ett öga representerar att se. Tillsammans bildar bokstäverna Ayin (ע) och Mem (מ), att se vatten, precis som ordet folkhav på svenska, Am betyder alltså folk.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

Exempel 2: Ordet Yam (מ') som är ordet för hav och stavas med bokstäverna Yood(') och Mem (מ)
Bokstaven Yood betyder Hand och skrevs antikt som en hand:

En hand representerar att agera, arbeta, att göra. 
Yam(מ') bildar ordbilden vatten som agerar eller att verkar tillsammansYam är alltså en stor mängd vatten likt ett hav eller en mäktig flod.  Mem förknippas alltså åter med begreppet mängd, stor mängd.

 Läs mer om: 10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa

 

Bokstaven Noon (נ)

Bokstaven Noon (נ) betyder Frö eller säd och det antika tecknet för Noon efterliknade ett frö eller ett sädeskorn som håller på att gro:

Noon som betyder frö symboliserar nästa generation, en avkomma, en son eller dotter, ett fortsatt liv, att som förökar sig, något som reproducerar.

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Miyn - Typ, Art

Sätter vi samman bokstäverna Mem och Noon får vi ordet Miyn, och tillsammans bildas ordbilden vattenmängd för fröet, att förse mängd till fröet, att ge livskraft till nästa generation. Att odla en mängd av nästa generation av samma slag.  Att odla avkomma.

Ordet Miyn betyder “typ” eller “art” på hebreiska. Miyn kan vara en typ av växt eller en specifika djurart. Vi hittar ordet Miyn redan i första kapitlet i Första Moseboken:

"Jorden frambringade grönska: olika arter (MiyN) av fröbärande örter och olika arter (MiyN) av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott."
Första Moseboken 1:12

Miyn handlar alltså om en gruppering, en indelning, en mäng av samma sort. I Första Korinthierbrevet står det:

"Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt"
Första Korinthierbrevet 15:36

Manah(מָנָה) - Väga, Numrera

Ett besläktat ord till Miyn är Minah eller Manah(מָנָה) som översätts att väga, att numrera, att mäta upp.  Det vill säga, att definiera en mängd, en grupp av sitt slag. Manna(Man) är även ordet för födan folket fick i öknen när man lämnat Egypten. Stavningen på hebreiska kan bilda en fråga, typ : "Vad är detta? Vad för sort är detta?" Därav:


"Och när israeliterna såg det frågade de varandra: "Vad är det här (Man)?" eftersom de inte visste vad det var. Mose sade till dem: "Det är den mat som Herren ger er att äta....Israeliterna kallade brödet för manna (Man).""
Andra Moseboken 16:15, 31

 

Emunah (אמנה)

Ett ytterligare ord som relaterar till Miyn är emunah. Ordet Emunah får vi genom att addera bokstaven Alef framför ordet miyn och bokstaven Hey efter ordet miyn

 

Bokstaven Alef (א)

Bokstaven Alef (א) är första bokstaven i det hebreiska alfabetet och betyder oxe. En oxe är stark och brukades användas som dragdjur som drog plogen och gick först framför plogen. Antika symbolen för Alef var en illustration av ett oxhuvud:

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Bokstaven Hey(ה)

Bokstaven Hey (ה) skrevs antikt likt en person med händerna i luften, en person som drar uppmärksamhet till sig:

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej 

 
Ordbilden för Emunah bildar alltså att “komma ifrån första grupp” eller “komma ifrån grupp som sättes först” .  Det Hebreiska Ordet Emunah betyder att vara trogen eller loyal, Det är att vara trofast sin grupptillhörighet, sitt folk, sin familj. att ge sitt stöd och att vara trofast något. 

 

Aman eller Amen (אמנ)

Tar vi Emunah (אמנה) och raderar Hey (ה) i slutet av ordet, får vi ordet Aman  (אמנ). Aman bildar ordbilden att "sätta grupp först". Aman betyder att sköta om gruppen, eller att ta hand om en “odling”, att sköta om, att vårda flocken. Det kan innebära att vårda en plantering av växter, att ta hand om djur, eller vårda andra människor. Det skulle kunna vara en herde som sköter om och föder upp djuren, en läkare eller sjuksköterska som vårdar och behandlar människor, eller en bonde som odlar och vårdar sina grödor. 

Förr i tiden ärvde man sin yrkeskunskap. Man lärde sig sina färdigheter från föregående generation, sina föräldrar. Någon som intensivt och lojalt sköter om och tar hand om något blir duktig på sitt jobb, sin syssla. Man blev helt enkelt expert på sitt yrkesområde. Ordet Aman, אָמַן, kan även betyda “expert”, alltså en som är kunnig på ett visst kunskapsområde. I följande vers från Höga Visan används aman för yrkeskunnighet:

Dina sandalklädda fötter är så vackra, du furstedotter! Dina höfters rundning är som ett smycke, smitt av konstnärshänder (aman).
Höga Visan 7:1

Här används alltså Aman för yrkesskicklighet, en expertis. Genom att bli expert på sitt yrkesområde finner man också vad som fungerar och inte fungerar. Vad som är sant och inte sant. Aman översätts även "sanning" och är ordet som har gett oss ordet “amen”. Jesus använder ordet amen i följande vers för sanningsenligt:

Sannerligen (amen), jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.
Johannes 16:23

Amen, översätts även med tro eller trofasthet, ett ord som bygger på en samlad kunskap, en vetskap om sanning:

Låt er tro (aman) på Herren, er Gud, bestå, så skall ni bestå. Tro (aman) på hans profeter, så skall ni lyckas."
Andra Krönikeboken 20:20

Älska Herren, ni hans trogna! Herren bevarar de trofasta (aman), men de förmätna straffar han strängt.
Psaltaren 31:24

 

Amen betyder: Att vårda, Expert, Sanning, Loyalitet och trofasthet

 

Mammoyin

Vi har sett att bokstaven Mem betyder vatten, och anger en mängd av något. Mem adderat framför ordet meyin anger mängden av meyin, mängden av sorten. Mängden av det som vårt arbete ger. Med andra ord, adderar vi Mem framför Miyn får vi värdet av det vi odlar, det som vårt arbete frambringar. Med bokstaven Mem framför Mayin får vi ordet Mammoyin - som brukar översättas tillgångar, pengar eller rikedomar och hittas bland annat i Lukas evangelium:

"Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
Lukas 16:13 (B2000)

Mammon är alltså det odlade, våra tillgångar, det som vi tar hand om och vårdar. Vi skall alltså inte sätta vårt hopp och tro i tillgångarna. Vi skall inte vara slavar under våra tillgångar, det vi äger utan vi skall sätta Gud främst.

 

Abraham var rättfärdig för sin tro

Det står att Abraham var rättfärdig för att han trodde:

"Abram trodde(aman) Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig."
Första Moseboken  15:6

Längre fram i texten förklaras vad som menas med att Abram trodde:

Detta skall ske därför att Abraham lydde mig och rättade sig efter vad jag befallt, mina bud och stadgar och lagar.
Första Moseboken 26:5

Att agera, att handla efter Guds bud är att tro. Till skillnad från lösryckta delar i oordning ger en samlad helhet av Guds kunskap en verklig bild av sanningen. Tro är alltså att kontinuerligt bygga upp en vetskap om vad som är sant, grundat och balanserat:

 "Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap." 
 Andra Petrus Brev 1:4-5

Tro kommer av att ivrigt och kontinuerligt söka Guds sanning. Att söka i Guds ord med öppet hjärta och iver till omvändelse för att bli förankrade och rotade i vår tro och vår Gudsrelation:

"Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Lukas 11:9-10