Detta är 7. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 1 av 2)

 

Öknen - Uttåget ur Egypten - 

Guds Utvalda Folk, Israels folk, lämnade Egyptens slaveri och avgudadyrkan i Egypten på påsken. Man lämnade Egypten för friheten, i förlitan på Gud. Men vad ska man nu tro på, vad ska man följa, på vad bygger man sin förståelse av vad som är rätt och fel? Man följer nu Gud, en sand pelare på dagen, en eldstod om natten, men vad följer man i sinnet, hur rotar man Guds relationen utan att falla tillbaka till gamla mönster och avgudar? Jesus talar om betydelsen av att vara rotad i Guds Ord i liknelsen om sådden:

"Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Matteus 13:18-23

 

Ordet "shavuot"

Shavuot är ordet Sheba i plural. Sheba betyder "Sju", men är även ordet för "Ed" eller förbund. Shavuot i plural syftar till 7 i plural, 7 veckor, sju gånger 7 dagar. 

Shavuot infaller dagen efter sju gånger sju dagar efter påsk. Det vill säga, dagen efter 49 dagar efter Påsk, den 50:e dagen. Därav "Pentecost" på engelska och "Pingst" på svenska som kommer av det grekiska ordet Πεντηκοστή (Pentēkostē) som betyder den "femtionde".  

Ordet Sheba, kommer av rotordet Shub.  Shub betyder omvändelse.

Läs mer om:  Shub - Omvändelse, Att förstöra Huset

Läs mer om: "Samband mellan omvändelse, siffran 7, en ed, Sabbat"

Sheba är ordet shub med bokstaven "Ayin" adderat. Ordet Ayin betyder "öga", vilket symboliserar att se.

Läs mer om : 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

Sheba betyder alltså att ”se omvändelsen”, vilket är syftet med en ed. En ed från Gud utlovar något i framtiden som skall eller inte skall hända. Ett förbund med Gud är ett framtida löfte, vilket vi kan se verkligt redan i nuet.

När ett ord upprepas på hebreiska innebär det en förstärkning av ordets betydelse. Ordet Shavuot är alltså Sheba i plural, vilket innebär "omvändelsens omvändelse", en verklig omvändelse. Pingsten handlar därmed om hjärtats omvändelse från grunden i våra liv, där vi kommer se att ordet och anden verkar tillsammans.

 

 

 

Ödemarken Midbar

I 40 år vandrar folket i öknen,. Israels folk lämnar Egypten. Detta representeras av vårhögtiderna och Påsken, medan hösthögtiderna representerar ankomsten i det förlovade landet. Däremellan befinner sig folket i öknen, i vildmarken. Shavuot är högtiden som infaller mellan vårhögtiderna och hösthögtiderna. 

På högtiden Shavuot är då Moses får ”ordet” av Gud. Skriften eller Ordet som på hebreiska kallas Torah ( Moseböckerna) kallas ibland för "lagen". Så här står det:

"Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina föreskrifter. Den män­niska som följer dem ska också leva genom dem. "
Hesekiel 20:10-11

Torah på hebreiska betyder "Undervisning". Den som följer Torah, Guds Undervisning eller som det står här  "Herrens stadgar" skall leva genom dem. I Guds Ord finns alltså Guds frihet som ger liv. Det Hebreiska Ordet för vildmark eller öken är Midbar. MiDBaR stavas med bokstäverna Mem, Dalet, Beit, och Reish. Ett besläktat till Midbar är ordet DaBaR, Dabar betyder ”Ord” på hebreiska. Dabar stavas med bokstäverna Dalet, Beit, Reish. Mem framför ett ord uttrycker ”från” likt ett prefix. Mem framför Dabar bildar ordet MiDBaR och betyder därmed ”Där ordet gavs” och Vildmark.

Läs mer om: Dabar- Ord - Dörren till Inre Huvudent

 

Räkna 49 Omer

Enligt traditionen, tar man i 49 dagar, eller sju veckor från Påsk (Pesach) till Pingstdagen (Shavuot), en förstlingskärve till prästen i templet som lyfter upp den som ett offer. Jesus liknade flera gånger Guds rike med skörden som växer till och mognar:

“Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn.”
Matteus 13:37-38

 Under dessa  49 dagar(7 veckor), mognar veteskörden och när skörden mognat kommer säden falla av när skärven ristas i templet. Traditionen kommer av Tredje Moseboken:

"Sedan skall ni låta det gå sju fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram den kärve som lyfts upp till offer. Ni skall räkna femtio dagar till och med dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett matoffer av den nya skörden till Herren. Hemifrån skall ni ta med bröd att lyftas till offer, två stycken." 
3 Moseboken 23:15-16

Veteskörden som mognar kan ses som en spegelbild av hur “Guds skörd” mognar och väcks till liv. 

 

 

”En enda människa av de två....”

De två bröden på Shavuot eller på Pingsten representerar det judiska folket och hedningar som kommer samman i en jäsande deg, de blir två syrade, jästa bröd. Jesus beskriver hur Guds rike växer till i form av syrat bröd:

Han använde också en annan liknelse: "Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat."
Matt 13:33

Himmel ("Hashemaim") är ett av orden som ersatte Guds Namn Jehovah, vid Jesu tid. Himmelriket refererar till Guds rike som växer som ett jäst bröd. I Efesierbrevet beskrivs hur de två skördarna blir enade iett, där de två blir ett:

 

"Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred."
Efesierbrevet 2:11-15

En enda människa, en kropp. Det Judiska folket, och hedningar, troende judar och kristna,  enas i en ”kropp” inför Gud. Jesus beskriver en växande flock, utöver förstlingsfrukten, utöver det judiska folket som tillsammans blir en:

 "Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde."
Johannes 10:16

Messianska Judar och icke judar, efterföljare av Jesus blir en enda hjord, de blir tillsammans ett. I Romarbrevet beskrivs hur olivträdet växer till med de inympade grenarna tillsammans med den naturliga roten och dess grenar, och de blir en:

 "Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig."
Romarbrevet 11:17-18

Inympade vildoliver, troende som inte är födda judar, som kallas hedningar i bibeln blir en del av Guds rike tillsammans med det äkta olivträdet, de som återstår av troende Judar. De två bröden blir ett. De två bröden lyftes upp på shavuot, pingsten i Templet.

 

Se även nästa avsnitt: 8. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 2 av 2)