Evangeliet och Kristendomen

förstås bäst utifrån sin tids sammanhang, kultur och historik. Västerländskt tankesätt skiljer sig från hebreiskt tankesätt på många sätt som får avgörande betydelse i vår förståelse av evangeliet och Guds ord. Vi hoppas att väcka ett ökat intresse för Guds Ord och kanske inspirera till en alternativ infallsvinkel  och vidgat perspektiv på en ibland svårbegriplig bok, vår Bibel (Guds Ord)....

Bibelbegrepp är första kategorin av videoavsnitt från BibelRötter. Den första dagen i varje månad presenteras ett nytt spännande videoavsnitt mellan 1 April - 1 November, 2020. Nästa kategori video avsnitt är ► Guds Kalender.

Hebreiska ord är grundade i konkreta begrepp, som går att ta på. När Bibeln översätts till Svenska används ofta abstrakta ord. Ord som översätts med till exempel tro, kärlek, och Gud är abstrakta ord som på hebreiska är baserade på konkreta begrepp. Avsnitten i denna kategorin handlar om konkreta begrepp i Bibeln. 
BibelRötter (YouTube Kanal)- "Guds Kalender" (Spellista)

Se även:

Extra Material

Hebreiska ordbilder (lista)

Bibliska Antika Tecken

 ► Video

 Citat

Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? eller hur kan Jesus säga att vi ska alska våra “fiender”?  Detta är en serie i två delar "Tro och Kärlek".

Kärlek . Del 2 (av 2) i serien "Tro och Kärlek"

Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? Och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? Eller, hur kan Jesus säga att vi ska älska våra “fiender”? 
Detta är en serie i två delar: "Tro och Kärlek". Detta är andra avsnittet och handlar om "Kärlek". Första delen, redan publicerad, handlar om "Tro".

 

Ahab (אהב)- Kärlek

Ahab (אהב) är ordet för kärlek på hebreiska. Ahab kommer av grundordet Hab (הב) - som stavas med bokstäverna Hey och Beit.

 

Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? eller hur kan Jesus säga att vi ska alska våra “fiender”?  Detta är en serie i två delar "Tro och Kärlek".

Tro . Del 1 (av 2) i serien "Tro och Kärlek"

Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? eller hur kan Jesus säga att vi ska alska våra “fiender”? 
Detta är en serie i två delar "Tro och Kärlek". Detta är första avsnittet och handlar om "Tro". Nästa del i serien kommer att handla om "Kärlek".

 

Miyn (מנ)

Det hebreiska ordet för Tro (Aman/Amen) kommer från rotordet Miyn och stavas med bokstäverna Mem (מ) och Noon (נ).

 

 Ordspråksboken beskriver kvinnan eller hustrun med ordet  (חַיִל ḥaiyl)

"Att finna en driftig (חַיִל ḥaiyl) hustru, vem förunnas det.  Långt mer än pärlor är hon värd. Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte. Dagligen är hon honom till nytta, aldrig till skada. Efter att ha skaffat ull och lin arbetar hon med flinka händer. Från avlägsna trakter hämtar hon förråd, hon är som köpmannens skepp. Gryningen är inte inne när hon stiger upp, sätter fram mat åt familjen och ger pigorna deras portioner."
Ordspråksboken 31:10-11

En driftig (חַיִל ḥaiyl) hustru

Adam (אדמ)

Det står i första Moseboken att:

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem"
1 Mos 1:27

Ordet för Människa är Adam (אדמ) på hebreiska. ADaM stavas med bokstäverna Alef(א), Dalet(ד) och Mem(מ):.

 

Bokstaven Dalet(ד)

Andra bokstaven i ordet Adam heter Dalet och betyder dörr på hebreiska. Antikt skrevs Dalet som en symbol för ett dörrskynke, en tältdörr:

       

En dörr kan symbolisera en passage, en öppning, en lösning på ett problem, något som kopplar samman insida med utsida.