År 2008 lyckades forskare få dadel-frö, som hittats i samband med Arkeologiska utgrävningar i Masada, att gro. Åldern på fröna uppskattas vara ca 2000-år gamla, en ålder fastställd bl.a genom Kol-14 metoden. Uppe på Masada hittades på 60-talet hundratals frö i en lerkruka vilka hade bevarade väl i den torra miljön.

En grupp forskare lyckades 2008 med planteringen av 32 stycken av dessa urgamla dadel frö. I en komplicerad process med vatten, gödning och syra lyckades forskarna få sex frö att gro och växa. Detta är ett unikt rekord där forskare lyckats gro de äldsta fröna någonsin.
Plantorna har namngivits efter bibliska personer. Dadel palmerna från de äldsta konstaterade fröna kallas
Metusela, Hanna och Adam.

Namnet Metusela kommer från den äldsta personen nämnd i bibeln och gamla testamentet, därav namnet på ett av dadelplantorna till det äldsta fröet som överlevt närmare 2000 år. Plantan Metusela är ett han-dadelträd och hade i februari 2020 vuxit sig hela 3 ½ meter hög. Det tar närmare ett decennium, 4-10 år för en dadelpalm att bära frukt. Nyligen blommade Metusela palmen för första gången någonsin. Hanna som är ett hon-dadelträd har under 2020 producerat frukt, med Metusela som ”pappa”.

Dadlar som odlats i Judeen var välkända i Romarriket, och dadelpalmen blev en symbol för regionen. Odling av dadlar försvann dessvärre i regionen på 1300-talet e.Kr. på grund av en kombination av klimatförändringar och infrastruktur förfall men har återupplivats i modern tid. De moderna dadelträden i Israel idag har importerats från andra delar i mellanöstern. De ”nya” plantorna kan möjligen ge liv till dadelvarianter som närmare liknar de dadel sorter som var Judeens stolthet för närmare 2000 år sedan. 
Plinius den äldre, en romersk naturforskare från 1000-talet e.Kr., skrev att Jerichos dadlar var kända för sin "saftighet och sötma".

Frukten från dadelpalmen ansågs vara en basföda i judiska öknen. Palmen var en både en källa till mat och trädet i sig gav skydd och skugga.  Dadelpalmen växte runt Döda havet i söder, till Genesarets Sjö och regionerna Huladalen i norr. 

 I gamla testamentet talas om palmerna i bl.a Psaltaren:

"De rättfärdiga grönskar som palmer, växer höga som cedrar på Libanon. De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds förgårdar. Ännu i hög ålder skjuter de skott, de är fulla av sav och kraft och vittnar om att Herren är rättvis, min klippa — i honom finns ingen orätt."
Psaltaren 92:13-15

Dadelpalmer ansågs ha medicinska egenskaper, för att bota många sjukdomar och infektioner och främja livslängd. Moderna studier görs nu av de antika plantorna i ett försök bekräfta om det fanns någon sanning i fruktens medicinska värde. 

Kommersiell fruktexport fortsatte även efter 70 e.Kr. från Judeen, när det andra templet förstördes av romarna. Studie av samtida källor indikerar att dadelindustrin fortsatte i Judeen under hela den romerska perioden (se Bild: Romerskt Mynt med Dadel Palm). En nedgång i dadelodling skedde under perioden för tidigt arabiskt styre och särskilt under korstågen då förstörelsen av regionen var särskilt hård på palmplantagerna. Trots detta fortsatte omfattande odlingar  i Jeriko och Zoara tills jordbruksekonomin kollapsade under Mamluk-eran runt 1300-talet.

 

Läs mer: Biblical Archaeology Review Vol. 46 nr. 5

Läs mer: Judean Palm Tree, Wikipedia