Aman betyder att sköta om gruppen, att sköta om, att vårda flocken. Ordet översätts tro, expert och sanning.

Amen

Det hebreiska ordet Amen kommer ifrån rotordet miyn, som stavas med bokstäverna Mem (מ) och Noon (נ).

 

Mem (מ)

Bokstaven Mem betyder vatten på hebreiska. Det antika tecknet för Mem var en bild på vattenvågor:

Symboliskt gav vatten kraft och liv, det var livskraften för livet, likt blodet i kroppen. Vatten ger både livskraft men kan även vara kraftfullt när det strömmar fram i en flod, eller ett vattenfall. Mem har med mängd och kraft att göra. På Svenska säger vi tex folkhav för att påvisa en stor mängd människor.

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

 

Noon (נ)

Bokstaven Noon betyder Frö eller säd och det antika tecknet för Noon efterliknade ett frö eller sädeskorn som håller på att gro:

Noon som betyder frö symboliserar nästa generation, en avkomma, en son eller dotter, eller ett fortsatt liv att som förökar sig, något som reproducerar. 

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Miyn (מן)

Sätter vi samman bokstäverna Mem och Noon får vi ordet Miyn, som bildar ordbilden vattenmängd för fröet, att förse mängd till fröet, att ge livskraft till nästa generation. Att odla en mängd av nästa generation av samma slag. Att odla avkomma.

Det hebreiska ordet Miyn betyder “typ” eller “art” på hebreiska, en typ av växt eller en specifik djurart. Vi hittar Ordet Miyn redan i första kapitlet i första Moseboken:

Jorden frambringade grönska: olika arter (MiyN) av fröbärande örter och olika arter (MiyN) av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott.
Första Moseboken 1:12

 

Miyn handlar alltså om en gruppering, en indelning, en mängd av samma sort, samma frö eller avkomma.

 

Manah och Enunah

Ett besläktat ord till Miyn är Minah eller Manah(מָנָה) och översätts vanligen att väga, att numrera, att mäta upp.  Manah definiera en mängd, en grupp av sitt slag. 

Ett annat ord som kommer av ordet miyn är ordet Emunah som betyder att vara trogen, lojal. Emunah får vi genom att addera bokstäverna Alef(א) framför ordet miyn och Hey(ה) efter ordet miyn:

 

Alef(א)

Bokstaven Alef betyder Oxe. Den antika symbolen för Alef var en bild av ett oxhuvud:

Alef som betyder Oxe representerar något starkt, något som drar, som kommer först.

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Hey(ה)

Bokstaven Hey skrevs antikt likt en person med händerna i luften, en person som drar uppmärksamhet till sig:

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej 

 

Ordbilden för Emunah bildar “komma ifrån första grupp” eller “komma ifrån grupp som sättes först”. Ordet Emunah betyder alltså att vara trogen eller loyal, trofast sin grupptillhörighet, sitt folk, sin familj. att ge sitt stöd och att vara trofast andra.  

Aman, (אָמַן)

Tar vi samma ord och raderar Hey(ה) i slutet ordet,  får vi ordet Aman eller Amen, (אָמַן), som bildar ordbilden att sätta grupp först. Aman betyder att sköta om gruppen, att ta hand om en “odling”, att sköta om, att vårda flocken. Det kan vara att vårda en plantering av växter, att ta hand om djur, eller vårdar människor. Det skulle kunna vara en herde som sköter om och föder upp djur, en läkare eller sjuksköterska som vårdar människor, eller en bonde odlar och ser till grödor. 

Förr i tiden ärvde man sin yrkeskunskap. Man lärde sig sina färdigheter från sina föräldrar. Någon som intensivt och lojalt sköter om och tar hand om något blir duktig på sitt jobb, sin syssla. Man blir helt enkelt experter på sitt yrkesområde. Ordet Aman, אָמַן, kan även betyda “expert”, en som är kunnig på ett visst kunskapsområde som här i Höga Visan:

Dina sandalklädda fötter är så vackra, du furstedotter! Dina höfters rundning är som ett smycke, smitt av konstnärshänder (aman).
Höga Visan 7:1

Genom att ta hand om och vårda något under en längre tid, blir en person expert på sin uppgift, sitt yrkesområde. Som expert finner denna också vad som fungerar och inte fungerar. Man upptäcker vad som är sant och vad som är falskt. Aman är alltså att göra det som är rätt och att följa det som är sant och riktigt. Aman översätts även ”sanning” och är ordet som har gett oss ordet “amen”. Jesus använder ordet amen i följande vers:

Sannerligen (amen), jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.
Johannes 16:23

Amen

Amen betyder alltså att vara loyal, trofast. Amen kan även betyda expert och är ett ord som används för sanning. Amen, översätts även med tro som i ordet trofast. Amen är ett ord som bygger på samlad kunskap, en vetskap om en sanning och en trofasthet till det som är sant:

Låt er tro (aman) på Herren, er Gud, bestå, så skall ni bestå. Tro (aman) på hans profeter, så skall ni lyckas."
Andra Krönikeboken 20:20

 

 Älska Herren, ni hans trogna! Herren bevarar de trofasta (aman), men de förmätna straffar han strängt.
Psaltaren 31:24

 

Till skillnad från lösryckta delar i oordning ger en samlad strukturerad helhet av kunskap en verklig bild av sanningen. Tro är att kontinuerligt bygga upp vad som är sant. En stol är inte stabil med ett eller två ben. Tre eller fler ben behövs av samma längd för att få stabilitet, detsamma är sant för tron. Abraham trodde därför var han rättfärdig. Han följde och respekterade Gud :

Abram trodde (Aman אמן) Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.
1 Mos 15:6

 Längre fram förklaras vad som menas med att Abram trodde:

Detta skall ske därför att Abraham lydde mig ( שמע shma, att höra) och rättade sig efter vad jag befallt, mina bud och stadgar och lagar.
1 Mos 26:5

En sann Gudstro är en kontinuerlig och trofast sammansättning av helhetsbilden av Gud. Tro kommer av att ivrigt söka sanningen. Att läsa Guds ord och bli förankrad, rotad i kunskapen om Gud:

 "Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap."  
2 Peter 1:4-5