Bibliska Månader

Året delas in i tolv månader, där månadens längd bestäms av månens faser. Vi delar in månaden i fyra delar, i fyra månkvarter, eller fyra veckor. Genom att titta på månen kan vi se var vi är i månaden. Första dagen i månaden inleds med en tunn ljusstrimma visar sig till höger på månen. Vi  kallar detta "nymåne".

(Notera: Nymåne definieras egentligen till strax före ljusstrimman blir synlig men för enkelheten skull kallar vi första synliga ljsstrimman för nymåne). 

Månadens faser är:

Nymåne:

Första Kvarteret - Första Månkvarten- Högra halvmånen visar en vecka in i månaden, slutet på första månkvarten:

Andra Kvarteret - Andra Månkvarten - Fram till fullmåne som visar mitten av månaden och slutet av andra veckan och 2:a månkvarten:

Tredje Kvarteret - Tredje Månkvarten - Fram till att vänstra halvmånen visar tredje veckans slut och avslutar 3:e månkvarten:

Fjärde Kvarteret - Fjärde Månkvarten - Månaden avslutas med att månens reflektion försvinner till vänster, och avslutar 4:e månkvarten:

 

Rosh Chodesh

Första dagen i varje ny månad firas med Rosh Chodesh, som räknas som en mindre högtid, och en början på något nytt.

Två Vittnen

Starten på månaden fastställdes med att två trovärdiga vittnen som vittnade om en synlig nymåne när första ljusstrimman blev synlig till höger av månen. Fastställandet av månadens start var viktigt främst vid Rosh Hashana och starten på det nya året. Rosh Hashanah, Nyåret, sammanfaller med Guds Högtid, Yom Teruah. Yom Teruah, trumpet-högtiden är den enda av Guds högtid som inleds med nymåne, och det var viktigt att veta när högtiden började. När två tillförlitliga vittnen utsedda av prästerna i Jerusalem hade vittnat om en synlig nymåne blåste man i Shofarerna (trumpet-hornen) som en start på det nya året och Yom Teruah. Detta avgjorde även vilken dag den stora fastedagen, Yom Kippur, skulle infalla, tio dagar in i månaden Tishri. 

Flera av Guds högtider firas i mitten av månaden, den 14:e/15:e, då det är fullmåne. Fullmåne representerar en fullbordan. Både Pesach,som vi kallar påsk och Succot som är lövhyddohögtiden, infaller alltid vid fullmåne.  

Läs mer om: Guds Högtider - Avskilda Genrep För Kommande Event

 

Bibliska Månader:

Månad
(Religiös)
Månad
(Civil)
Bibliska Namn Namn Före Babylon Stora Bibliska Högtider
(Dag)
Hebreisk Namn
(Dag)
Infaller
1 (nyår religiösa året) 7 Nissan Abib 14. Påsk/Pesach
15-21 Det osyrade brödets högtid
14. Pesach
15-21 Chag Hagmotzi
16-17 Yom Habikkurim
Mars- April
2 8 Iyar (Iyyar) Ziv     April- Maj
3 9 Sivan   Pingstdagen 6-7. Shavout Maj- Juni
4 10 Tammuz       Juni- Juli
5 11 Av       Juli-Augusti
6 12 Elul       Augusti-September
7 1(Nyår) Tishri   1. Nyår (Civila kalendern)
10. Försoningsdagen
14-21. Lövhyddofesten (plus 22. Åttonde samlingsdagen)
1. Yom Teruah / Rosh Hashana
10. Yom Kippur
15-21. Lövhyddofesten
(plus 22. Shemini Atzeret)

September-Oktober
8 2 Cheshvan (Heshvan) Bul     Oktober-November
9 3 Kislev (Chislev)       November-December
10 4 Tevet (Tebeth)       December-Januari
11 5 Shevat (Shebat)       Januari-Februari
(13)   Adar I (leap years only)       Februari- Mars
12 6 Adar       Februari- Mars