Gimmel  är tredje bokstaven i det hebreiska alfabetet. Gimmel betyder kamel eller fot

Gimmel  är tredje bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Gimmel betyder kamel. Ordet Gimmel och det svenska ordet för kamel härstammar från samma ursprung och orden är snarklika. Antikt betydde ordet fot, och den antika symbolen för Gimmel var en fot:

                 

Symboliskt kan fot betyda att vandra eller resa, eller att stå upp, resa sig, vara upphöjd. Kameler använde nomader för att färdas med. Kamelen var det djur du var upphöjd på, kamelen representerade att sitta upp, upphöja, att vandra (till fots).

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framtill tiden i Egypten var tecknet för Gimmel något förändrat Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Gimmel förändrats ytterliggare:

                        

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Gimmel skrevs då:

                            

Detta skrivsätt tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Numeriskt

Gimmel är nummeriskt siffran 3

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language