Dalet är fjärde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Dalet betyder dörr och skrevs antikt med en symbol likt ett tygstycke som hänger i öppningen i ett nomad tält.

Dalet är fjärde bokstaven i det hebreiska alfabetet. 

Dalet betyder dörr och skrevs antikt med en symbol likt ett tygstycke som hänger i öppningen i ett nomad tält:

Dalet som betyder dörr kan symbolisera ett öppning, en passage, något som kopplar samman (insida med utsida).
Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framtill tiden i Egypten förändrades tecknet något. Under Kung Davids tid skrevs Dalet mer som en triangel. Det grekiska tecknet, Delta (Δ), är just en triangel och har utvecklats från bokstaven Dalet. Svenska tecknet D påminner också om antika symbolen för Dalet.

          

Vi kan även se trianglarna i Davids stjärnan,  en symbol som används av Israels folk och landsflagga. David som på hebreiska stavas (דוד) Dalet + Dalet (Dalet Vav Dalet), triangel plus triangel och illustreras med två trianglar:

Se arkeologiskt fynd (Davids Stad i Jerusalem): Fynd : 2600 år. Ett sigill ägt av Netan Melek ifrån 2:a Konungeboken

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Dalet tappade då den uppenbara kopplingen till triangel och dörr:

          

Detta skrivsätt tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Numeriskt

Dalet är nummeriskt siffran 4

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language