Kredit: Eliyahu Yanai, City of David3000 år gammal “beka” tempelvikt hittad!

En stenvikt från första tempeltiden har hittats i Davids stad i Jerusalem. Stenen hittades i utgrävningar av västra muren, norr om Davids stad. Tyngden har inskriptionen “Beka” med antika hebreiska tecken. Stenen beskrivs i Talmud användas för att väga upp en halv Shekel, den betalning varje individ var skyldig att ge för underhåll av Templet. I Andra Moseboken står:

en beka per person, alltså en halv sikel efter tempelvikt för alla som upptagits bland de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt”
Andra Moseboken 38:26

 

credit: Eliyahu Yanai, City of DavidEn Beka motsvarade en halv Shekel, Den bibliska Shekeln vägde 11,33 gram. För att rationellt väga upp ett halvt Shekel producerade man ett stenmått kallat Beka baserat på Andra Mosebokens trettionde kapitel:

 Herren talade till Mose: När du mönstrar israeliterna och räknar deras antal skall var och en vid mönstringen betala en lösen för sitt liv åt Herren, så att ingen olycka drabbar dem vid mönstringen. Var och en som upptas bland de mönstrade skall ge en halv sikel efter tempelvikt — 20 gera per sikel. Denna halva sikel är en offergåva åt Herren. Alla som upptas bland de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt, skall ge denna offergåva åt Herren. Den rike skall inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel när ni ger offergåvan åt Herren som en lösen för ert liv. Du skall ta emot lösesumman av israeliterna och använda pengarna till tjänsten vid uppenbarelsetältet. Så skall israeliterna bli ihågkomna inför Herren, genom den lösen ni ger för ert liv.
Andra Moseboken 30:11-16

 

Beka stenvikter från första tempel tiden är sällsynta. Denna vikt än mer sällsynt, eftersom inskriften på den är skriven i spegelskrift och bokstäverna graverats från vänster till höger istället för från höger till vänster. Man drar slutsatsen att konstnären som graverade inskriptionen specialiserat sig på gravering av sigill, eftersom sigill  alltid var skrivna i spegelskrift så att den stämplade inskriptionen skulle visas i vanligt läsbar skrift.

Bild Kredit: Eliyahu Yanai, City of DavidPå stenvikten syns tydligt den antika bokstaven "Beit". Beit är emellertid inristad bakvänd:

   

Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

Arkeologiska fynd likt detta hittas regelbundet på bibliska platser som visar bibelskrifternas autenticitet och överenstämmelse av historiska händelser. Läs mer om fyndet på City of Davids hemsida.