Att Ställa klockan efter Guds klocka

Tankesätt har förändrats sedan biblisk tid. Att ställa klockan efter Guds Klocka är avgörande för att synkronisera oss med Guds försoningsplan. Det kan annars vara lätt att misstolka och missförstå Guds ord och i förlängningen, Guds karaktär. En viktig del av bibeln är dess kalender.  Nu ska vi titta närmare på det grundläggande bibliska dygnet, veckan, månaden, året och dess indelning. 

 

Detta är Guds Kalender - En Introduktion (Del 2 av 2)

 

By Gilabrand at en.wikipedia,Guds Högtider

Högtiderna som nämns i Moseböckerna benämns som Guds högtider: 

"Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Herrens högtider som ni skall utlysa som heliga sammankomster, mina högtider."
3 Moseboken 23:1-2

Högtiderna är alltså herrens högtider men benämns ofta som judiska då det främst varit en judisk tradition att följa de Bibliska högtiderna

"Högtiderna är Guds Högtider" 

Miqrai Kodesh - Heliga Sammankomster

Högtiderna utropas i tredje Moseboken som heliga sammankomster. Heliga Sammankomster kommer av hebreiska "Miqrai Kodesh". Ordet Kodesh som översätts Helig betyder snarare att avskilja, att separera, att avskilja för ett specifikt ändamål. Ordet Miqra översätts sammankomst och är ett ord som betyder, att samla, att repetera, som ett genrep inför något som skall hända. 

Miqrai Kodesh är alltså något som Gud avskilt för genrep, som en Guds sammankomst med människan. Guds högtider är alltså genrep för något som skall komma. Vissa händelser har redan skett på högtiderna och högtiderna är därför även en påminnelse för något som varitHögtiderna är kopplade till Guds försoningsplan för skapelsen, vilket gör Guds Kalender avgörande för vår förståelse för Guds tidstecknen.

Moed - Högtider

Ordet som översätts med högtid är Moed (מוֹעֵד) på hebreiska- och stavas med grundbokstäverna Mem(מ), Ayin (ע), och Dalet(ד):
(Notera att Moed även kan stavas med Vav adderat och adderar betydelsen "och", "addera" i ordbilden):

 

Bokstaven Ayin (ע)

Bokstaven Ayin (ע) betyder öga, och skrevs antikt med en symbol för ett öga:


  
Ett öga kan symbolisera att se och förstå.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

 

Bokstaven Dalet(ד)

Bokstaven Dalet betyder dörr och skrevs antikt som en symbol som likande en hängande tältdörr:

     

En dörr symboliserar en passage, en öppning, en dörr som leder in i något nytt.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Aed (עֵד)- Ett vittne

Tillsammans bildar Ayin och Dalet, ordbilden att se dörren, att se en öppning som leder till något nytt, ser en koppling mellan A och B. Ayin och Dalet bildar ordet: עֵד -aed som vanligen översätts vittne.

 

Bokstaven Mem(מ)

Bokstaven Mem(מ) betyder vatten, levande vatten. Den antika symbolen för bokstaven Mem(מ) var vattenvågor:

Strömmande vatten är livfullt, rör sig fram med kraft. Bokstaven mem framför ett ord ger liv till ordet. Mem som ett prefix betyder” ifrån”.

Ordbilden för Moed blir alltså “från att se dörren” ,"att leda till insikten till något nytt”, ”från ett vittne”. Högtiderna(plural, i beständ form), haMoeDim visar alltså nya insikter som leder till något nytt. 

 Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

Uttåget ur Egypten skedde på högtiden Pesach (påsken) precis som Jesu död på korset skedde på högtiden Pesach. Detta är exempel på avgörande händelser på Påsken för både kristendomen och Judendomen som vittnar om Guds utstakade försoningsplan.

 

Sabbat (Shabbat)- Vilodag och Högtider

Både sjunde dagen och högtiderna anses vara sabbater i bibeln och om Sabbaterna säger Gud:

Herren sade till Mose: Tala till israeliterna och säg: "Mina sabbater måste ni hålla, ty sabbaten är ett tecken som förenar mig och er, genom alla släktled, för att ni skall veta att det är jag, Herren, som helgar er. Ni skall hålla sabbaten, den skall vara helig för er.
2 Moseboken 31:12-14

Sabbaterna, Guds Högtider, förenar alltså människan med Gud och pekar som ett tecken på att Gud är herre och är den som avskiljer oss, helgar oss.

 

Förändrad Kalender - idag ibland ett Missförstånd

I äldre svenska kalendrar är Söndagen första veckodagen (se bild till höger). Idag placerar vi måndagen som första veckodag. I romarriket på 300-talet, när kristendomen blev statsreligion i riket, tog man samtidigt aktivt avstånd till den judiska kalendern och judiska traditioner. Romarna förändrade medvetet helgdagarna och vilodagen flyttades från lördag till söndag samtidigt som kristendomen etablerades som religion. Kejsare Konstantin flyttade vilodagen i spåret av den ersättningsteologiska läran som drevs av kyrkan, där kyrkan ersatt det judiska folket som guds folk.
Alla högtider anpassades till den romerska kalendern, och forna avgudatraditioner förkristligades till högtider som vi firar idag.

Vi kan se i Daniel hur  Fursten som kopplas med Antikrist beskrivs vara den som ändrar högtider och lagar. Utan att dra några direkta slutsatser kan det vara intressant att se en viss koppling till versen nedan i Daniel:

 

"Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar"
Daniel 7:25 

(Notera: Detta är inte ett påstående om att en kommande Antikrist kopplar till Romarriket, EU, eller Europa. )


Ibland hörs predikas runt om i svenska kyrkor att den första församlingen i Apostlagärningarna började samlas på söndagen är orsak till söndagen som den nya vilodagen:

“...fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade en vecka. Dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Paulus, som skulle resa nästa dag, talade till bröderna, och han höll på ända till midnatt.
Apostlagärningarna 20:6-7

Vissa menar att dessa ”nykristna” i Apostlagärningarna startat en ny tradition med söndagsfirande, där söndagen ersatt lördagen som vilodag. Då Jesus uppstod på söndagen träffades man därmed på dagen efter sabbaten och bröt bröd. Dagen efter sabbaten är söndagenDetta är givetvis lätt att missförstås om vi inte förstår den judiska traditionen. 

 

Vad står det i Apostlagärningarna 20:6?

Enligt den judiska traditionen avslutades sabbaten då precis som idag med Motza'ei Shabbat, som kan översättas "att lämna sabbaten", lämna tiden för vila och förbud av sysslor. Motza'ei Shabbat firas på kvällen när sabbaten avslutats, när solen gått ner, det vill säga, direkt efter sabbaten, vilket är dagen efter sabbaten. Vi kan se att det är denna tradition som vidhålls i Apostlagärningarna 20:6 och vi kan läsa att man samlades ända fram till midnatt. Lärjungarna och de "nykristna" i Apostlagärningarna tycks vidhålla traditionen med Motza'ei Shabbat snarare än startat en ny tradition. Nu dock med en ny och utökad förståelse av skrifterna.

En ny början

Att fira åttonde dagen är inget främmande i judisk tradition. Åttonde dagen, anses vara början på något nytt och firas bland annat efter sju dagar av Lövhyddofesten, Shemini Atzeret, och sammanfaller med Simchat Torah, början av Torah läsningen. Rosh Chodesh, början på månaden, Rosh Hoshanah, är exempel på firande av förnyelse och början på något nytt och en ny tid.

I kommande avsnitt ska vi titta närmare på Guds högtider, och spegelbilder i Guds ord.