Jesus kastar ut handlarna på templet-platsen inför Påsken. Detta helt enligt den judiska traditionen som skedde inför "Det Osyrade Brödets Högtid". Högtiden pekar på vår omvändelse och frälsning genom Jesus Kristus....

 

Rensa från syrat bröd

Före påsken rensar man, enligt judisk tradition, hemmet från jäst bröd / syrat bröd. Detta enligt 2 Moseboken 12:15-16:

"I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig (kodesh) sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta"
2 Moseboken 12:15-16

Dagarna före Det Osyrade Brödets Högtid var det tradition att rensa sitt hem, sitt hus, från syrat bröd. Denna tradition görs fortfarande i judiska hem. Hela huset, alla köksluckor med mera. söktes igenom. För att göra sökandet till en rolig tradition för familjen gömde någon vuxen bröd i huset som barnen kunde finna. När någon hittade en brödbit tillkallas fadern i huset som kom med en fjäder och sopade upp brödet på en träslev. Det jästa brödet virades in i en linneduk och fördes ut ur huset och brändes. 

Jäst bröd eller syrat bröd anses symboliserar synd och orättfärdighet. Genom att rensa bort det syrade (gästa) brödet symboliserar det utrensandet av synden i var och ens liv. I Kolosserbrevet står det:

"Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd."
1 Kolosserbrevet 5:7-8

Före Påsken var det alltså tradition att rensa allt jäst bröd från huset. Det står skrivet att  "Under sju dagar får ingen surdeg finnas någonstans i ditt land" (Femte Moseboken 16:4). Siffran 7(sju) kopplar samman med omvändelse.

Se tidigare avsnitt om: 1. Finns det ett samband mellan Omvändelse, Sabbat, Siffran 7, Ingå en Ed, och att Ta Gisslan?

När Jesus kommer in i Jerusalem strax före påsk och närmar sig templet, rensar han Faderns hus (Templet) Guds hus, från orättfärdighet och synd. Likt traditionen rensar Jesus sitt och sin faders hus från "jäst bröd" eller syrat bröd inför det osyrade brödets högtid. Så här står det:

"Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste."
Matteus 21:12-13

Jesus rensar alltså traditionsenligt Guds Hus inför det osyrade brödets högtid. En liknande händelse inträffar troligen några år tidigare. Johannes skriver om en liknande händelse inför Påsken redan i Johannes andra kapitel:

 "Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor sade han: "Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall."
Johannes 2:13-16

Synden "förstördes" utanför staden/huset

Det syrade brödet brändes därefter utanför huset enligt traditionen. Jesus som bar människors synder på sig, fördes ut utanför stadsporten likt det syrade brödet brändes utanför huset och likt syndoffers kroppar brändes utanför staden. I Hebreerbrevet står det:

"Ty när översteprästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket."
Hebreerbrevet 13:11-12

Synden i form av syrat bröd rensades från huset och bars ut och brändes utanför. Det osyrade brödets högtid handlar alltså om att rena, att rensa från synd i våra liv, "vårt hus". Att rensa från synd, att vända om.

Påsken och Det Osyrade Brödets Högtid sammankopplar alltså i rensandet av synden, genom hjärtats omvändelse och utrensande av synden i våra liv och Guds frälsning genom lammets blod och Jesus Kristu död på korset. Genom omvända hjärtan, omskurna hjärtan har vi blivit friköpta från syndens slaveri genom Jesu blod på korset. Högtiderna Påsk och Det Osyrade Brödet hänger samman både tidsmässigt i kalendern men även bildligt.

 Se även avsnittet om: 5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)