På Svenska har vi ett ord för Gud. I bibeln hittar vi många ord för Gud. Jehovah, Elohim, Adonai, El Shaddai. Varför?

Del 2 av 2

Varför finns det många namn för Gud i bibeln?

Bibelhebreiska är ett konkret språk, där abstrakta begrepp alltid är rotade i konkreta betydelser. Exempelvis ordet Gud på svenska är ett abstrakt ord medan hebreiska ord som översätts Gud är grundade i konkreta begrepp. Ett flertal namn används för Gud i bibeln.

 

Ordet Adonai från ordet Dan (Domare)

 

Dan

Adonai kommer av rotordet Dan, som betyder domare. Rotordet DaN stavas med bokstäverna Dalet och Noon.

Dalet:

      

Dalet betyder dörr och symboliserar en passage eller öppning, en väg, genomfart till något. 

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

Noon:

       

Noon, är ett frö, och symboliserar liv, avkomma, säd, kontinuerligt liv. Fortsatt liv.

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Dan (Domare) - Upprättare av liv

 

Ordbilden av Dalet och Noon bildar:
Vägen/Dörren till fortsatt, upprätthållet liv. 

 

En domare i västerländskt tänkande är någon som utdömer ett straff. Att döma är en fråga om att utkräva skuld för ett brott. I det antika hebreiska tänkandet däremot var domaren, Dan, någon som återställde balans, ett återupprättade av den som blivit utsatt för något orätt. Dan, domaren var dörren till liv, fortsatt liv

Psaltaren 54:3 blir mer begriplig när vi förstår att "döm mig" betyder att upprätta livet:

"Gud, fräls mig genom ditt namn, döm (Dan) mig rättvist genom din makt!"
Ps. 54:3 (Sv. Folkbibeln)

Herre = Alef + Dan

  

Herre på Hebreiska är Adon, där Alef (א) , sätts framför ordet Dan (דנ). Alef betyder oxe, och symboliserar något starkt, den som är först. Adon är alltså den förste, starka domaren. En herre som styr och människor underkastar sig.

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

Adonai

 

אדנ  +  י

Lägger vi till Yood efter Adon, vår vi ordet Adonai, som betyder Min Herre, Min Domare.

 אדני

Läs mer om: 10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa

 

Öga för Öga - "Återställande av Shalom"

När Jesus talar om ”Öga för öga och tand för tand.” i Matt 5:38 så fortsätter han med att förklara innebörden av begreppet. Detta är en vers som lyfts fram som ett exempel på den hårda Guden i Gamla testamentet, till skillnad från den förlåtande guden i nya testamentet, men vad står det egentligen i Gamla Testamentet? Är det så att "öga för öga" handlar om att straffa enligt brottets nivå?  Eller kan det vara så att vi har missförstått vad det betyder. I Andra Moseboken 21:23-27 står det:

"Sker skada, skall du ge liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, bränt för bränt, sår för sår, skråma för skråma. Om någon slår sin slav eller slavinna i ögat och fördärvar det, skall han som ersättning för ögat frige den skadade. Och slår han ut en tand på sin slav eller slavinna, skall han som ersättning för tanden frige den skadade."
2 Moseboken 21:23-27

"Öga för öga, tand för tand" handlar alltså om upprättelse för den drabbade, inte primärt om straffet för förövaren. Förövaren är den som skall ersätta den drabbade men fokus är på offrets upprättelse. Det krävs givetvis att förövaren stoppas från att skada fler, eller att andra orsakar andra skada.  Ett annat exempel hittar vi i Andra Moseboken 21:35:

"Om någons oxe stångar ihjäl en annans oxe, skall de sälja den levande oxen och dela pengarna; också det döda djuret skall de dela."
2 Moseboken 21:35

Fokus på den drabbade, att ersätta den drabbade, är det primära. Att så långt som möjligt återställa och minimera skada skedd, att den som orsakar skada också ser till att återställa skada skedd. Här delar de båda lika på skada skedd och tillsammans hjälps åt att upprätta levebrödet vilket var värdet av de båda oxarna. Jesus förklarar ett tankesätt att inte varken döma hårdare eller mildare är vad som är rätt. Hämnd skall inte förekomma. Jesus förklara detta i Matteus 5:38-39:

"Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom."
Matteus 5:38-39

Jesus förklarar misstolkningen av "öga för öga, tand för tand". Han säger att vi inte skall Svara ont med ont, inte vara hämndlystna. Svara inte ont med ont utan var förlåtande mot människor. Det måste givetvis finnas en konsekvens för om någon uppsåtligen skadar någon annan men att upprätta liv, balans är betydelsen av uttrycket.

Att utdöma en dom (Dan) handlar inte främst om straffet utan om att återställa Shalom, balans och frid.

 

Shaddai

El Shaddai översätts ibland väldig Gud, eller Allsmäktig Gud. På Engelska brukar El Shaddai översättas "Almighty God". 
Shaddai kommer av ordet Shad, som stavas med bokstäverna Sheen (ש) och Dalet (ד).

Sheen

Bokstaven Sheen är ordet för tänder. Det antika tecknet för sheen illustrerade två framtänder

Tänder (Sheen) representerar att pressa som vid tuggning , eller att konsumera, men kunde även betyda TVÅ.

Läs mer om : 21. Sheen - Framtänder - Skarp, Pressa, Äta, Konsumera, Två

Dalet

Dalet är ordet för dörr och antika symbolen illustrerade en tältdörr, som hängde som ett tygskynke i dörröppningen:

         (Två olika antika symboler för Dalet)

Förutom dörr eller passage kunde dalet också betyda att hänga eller att dingla.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Shad - en kvinnas famn

Shad stavas med bokstäverna Sheen och Dalet. Ordbilderna för Sheen och Dalet bildar" två dinglande":

     (antika symboler)

Shad på hebreiska betyder bröst och bröst representerar en kvinnas famn. En moders famn skyddar sitt barn, ger näring, omsorg och tröst. Shaddai är Shad med Yood adderat, vilket ger mitt bröst, min famn

שד +  י

שדי

El Shaddai, är den beskyddande, försörjande, allomfattande, omhändertagande Guden. Att El Shaddai översätts Allsmäktig Gud har troligen med att man inte vanligen brukar koppla Gud med kvinnliga egenskaper men i Jesaja 49:15 står att Gud säger:

"Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig."
Jesaja 49:15

Echad - "Gud är En"

Den judiska bönen, Shma, använder ordet echad som översätts med "En":

"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en (Echad)."
5 Moseboken 6:4

Västerländskt synsätt ser exempelvis ett träd, en sjö eller en människa som skilda objekt. Det hebreiska synsättet ser allt som sammanhängande. Trädet är ett träd med blad, grenar, stam och rötter. Trädet får vatten från en yttre källa, och solljus från solen och så vidare. Ett Träd är en del av ett större sammanhang och trädet består av olika delar som fungerar tillsammans, delarna i sin tur, består av beståndsdelar. En människan har armar, ben, hjärta, hjärna, blod, muskler, och så vidare, där allt är delar av en helhet som är beroende av, mat, vatten, värme, även syre från träden, med mera. Med denna förståelsen skall vi titta närmare på ordet "Echad"

Echad i "Herren är En", stavas med bokstäverna  Alef(א), Chet(ח), Dalet(ד).

Chet

Bostaven Chet betyder staket eller en mur, och den antika hebreiska symbolen var ett staket:

            (några varianter på antika tecken för Chet)

Chet symboliserar att dela av, att skilja på.

Läs mer om: 8. Chet - ח - Tältvägg, Mur, Vägg, Dela av

 

Dalet

 

Bokstaven Dalet betyder dörr, och symboliserar att passera, gå igenom, att koppla samman.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Blir Echad - Ett (en enhet)

Sätter vi samman Chet och Dalet, får vi "En dörr i en mur", "en öppning mellan två rum", "dörren som sammanfogar två enheter". Lägger vi till Alef, symbolen för oxe, som symboliserar styrka får vi "ett starkt sammanfogande av två eller flera enheter". Echad är alltså ett sammanfogande till ett. I 1 Moseboken 1:5 är första gången echad förekommer i Bibeln:

”Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första (echad) dagen.”
1 Moseboken 1:5

Kväll och morgon, eller mörker, erev och ljus, boker, soluppgång, blev ett, echad. Sammansättningen kväll och morgon bildar första dygnet, en(echad) dag, en enhet. 

Vi har tidigare sett att Gud både har Faderliga och Moderliga egenskaper. I 1 Moseboken 1:27 står det:

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."
1 Moseboken 1:27

 Uppenbarligen är både mannen och kvinnan en avbild av Gud. Vidare står det i 1 Moseboken 2:18 står det:

Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp."
1 Moseboken 2:18

Tidigare när något varit färdig skapat avslutades det med att: "Gud såg att det var gott" . Nu för första gången står det att det " inte var bra" att mannen är ensam. Utan kvinnan var inte allt gott, därför skapade Gud även kvinnan. Några verser senare står det i 1 Moseboken 2:24:

”Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett (echad).”
1 Moseboken 2:24

Mannen och Kvinnan blir alltså Echad. En enhet. I Shma, den judiska bönen står:

"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en (Echad)."
5 Moseboken 6:4

Jehovah, Gud är Echad, en. Gud, man och kvinna, dag och natt, är echad, en enhet. Gud är allsmäktig, skapare av allt, han är början och slutet, upprättare av liv, allsmäktig domare. En enad funktion, av kärlek till sin skapelse, fulländad omsorg till det skapade, en skapare som är ett, echad. Allt han gör verkar för gott, verkar för allt i balans, shalom. Han är Fader, Son, och Ande. Han är En, han är Echad.

 

Hans Namn - Guds Karaktär

Shma, som betyder Att höra är att förstå, att ta till sig, att följa karaktären av det som sägs, där Shma är besläktat med shem, som är kopplat till vind. Shma är att höra andemeningen i budskapet utan att misstolka. I 2 Moseboken 4:1 kopplar Moses ihop "att höra" med "att tro" på:

Mose sade: "Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig (shma) utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig?"
2 Moseboken 4:1

Shma handlar om att lyssna, och förstå. Vilket innebär att handla, och att agera därefter. Det handlar alltså inte enbart om en sinnesstämning, eller en känsla. De olika Gudnamnen visar olika sidor av Guds karaktär, och ger en insikt i vem Gud är:

  • Elohim -Den starke Herden, Läraren och Fadern,
  • Jehovah, Den existerade, Början och Slutet, Alfa och Omega, Alef och Tav, 
  • Adonai, Herren Domaren Upprättaren av Liv och Balans,
  • El Shaddai, Gud den Allsmäktige, Omhändertagaren, Modersgestalten

Tillsammans visar dessa Namn på vem Gud Fadern är att han är Ett, Echad.

 

När vi samlas i herrens namn, i hans vind, shem, Guds ande, Guds karaktär, hans auktoritet då är han med oss. I Matteus 18:20 står det:

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem."
Matteus 18:20

I Johannes 14:13-14 står det:

"Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det."
Johannes 14:13-14

Namn, shem, handlar alltså om personens karaktär, anseende och identitet. Att be i Guds namn handlar om att tro på Herren Jesus, hans ord, hans karaktär, tro på hans identitet och auktoritet. Att göra vad Guds ord menar och säger, att följa Jesus och Guds Ord. När David mötte Goliat sa han:

Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat.
1 Samuelsboken 17:45-46

David mötte alltså Goliat i Herren Sebaots namn, han kom i Jehovahs auktoritet. Hur vet vi då att vi går i Herrens auktoritet eller hans karaktär? Matteus säger:

 "Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Matteus 7:20-21

 Det handlar inte om att tro på Guds existens, Även fienden vet att Gud existerar. Vi behöver lyssna till Gud (shma), höra hans vind, tro på hans ord och handla därefter. Den som säger herre herre men inte respektera Herrens ord, Guds Ord och inte handla därefter kommer inte in i himmelriket. Följ inte av lagiskhet, följ i hjärtat, och därmed i handling. I Apostlagärningarna 2:21 står det, ett direkt citat från Joel 2:32 och anses handla om den yttersta tiden :

”Var och en som åkallar Herrens (Jehovah) namn (Shem) skall bli räddad.”
Joel 2:32 (Apostlagärningarna 2:21)

Räddningen ligger alltså i Guds Vind, Shem som är hans namn!