FlipBook

De antika symbolerna som används i det hebreiska språket är både ett bildspråk och ett fonetiskt språk. Bibliska Antika Tecken är de antika bokstävernas bildspråk. 

Hebreiska Ordbilder är de antika bokstävernas bildspråk. Varje bokstav har en betydelse och sätter vi samman bokstäverna får vi intressanta Ordbilder . Samtidigt är orden läsbara fonetiskt...

De antika symbolerna som används i det hebreiska språket kommer från ett bildspråk som även är fonetiskt. Detta gör språket ytterst intressant. Följande är en kort sammanställning av dessa 22 symboler och dess betydelse.