Natan-Melech the King’s Servant. Photo Credit: Eliyahu Yanai, City of David

Arkeologiskt Fynd tillhörde Hovman Natan Melek ifrån Andra Konungaboken

Man har nyligen i arkeologiska utgrävningar i Davids stad i Jerusalem funnit ett sigill som tillhörde Netan Melek. Natan Melek nämns i Andra Konungaboken där Netan anges tjänstgöra under kung Josia:

"Han skaffade bort de hästar som Judas kungar hade ställt upp till solens ära. De stod vid ingången till Herrens hus, nära hovmannen Netan-Meleks kammare i tillbyggnaden. Solvagnarna brände kungen upp."
Andra Konungaboken 23:11 (Bibel 2000)

 

 

Antika tecken på sigillet

På sigillet som är ca 2600 år gammalt skrev man med hebreiska antika tecken. Läses från höger till vänster. Flera av dessa tecken är presenterade nedan.

Rad 1 -Text: "Tillhör Netan" (La-Natan)

På första raden går det att uttyda "Tillhör Netan" plus några ytterligare tecken. "Tillhör Netan" stavas med de antika tecknen enligt nedan (jämför med bild ovan):

 #1. Bokstaven Lamed- Prefix, betyder tillhör.

Läs mer om: 12. Lamed- ל - Herdestav - Herde, Undervisa, Ok, Auktoritet, Binda

#2 och #4.  Bokstaven Noon- Första Bokstaven och sista bokstaven i namnet Netan, Natan.

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

  #3. Bokstaven Tav- Mittersta bokstaven i namnet Netan eller Natan. Bokstäverna Noon + Tav + Noon = Netan

. Läs mer om: 22. Tav - ת - Kors, Tecken - Märke, Tecken, Signal, Markering

 2600 år gammalt fynd hittat i Davids Stad som tillhörde Natan, Tjänare till Kung Josia

Davids Stad, Jerusalem (Israel), Foto Christer DahlbergRad 2 - Text: "Tjänare till Kungen" (Obed Ha-Melek)

På andra raden står det "Tjänare till Kungen". Tecknen för texten är listad nedan (jämför med bild):

#1. Bokstaven Aiyn - Första bokstaven i ordet Obed, som betyder tjänare, eller slav. På arabiska som är ett språk besläktat med hebreiskan heter slav Abed, elller Abd och känns igen i ordet Abdullah, som består av de 2 orden Abd-Allah, vilket betyder Slav till Allah.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

#2. Bokstaven Beit - Andra bokstaven i ordet Obed, som betyder tjänare, eller slav.

Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

 #3. Bokstaven Dalet - Tredje bokstaven i ordet Obed, som betyder tjänare, eller slav.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 Nytt ord:

 #4. Bokstaven Hey - Prefix för Melek, sätter ordet i bestämd form. Melek betyder kung och Hamelek, Hey som prefix betyder Kungen.

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej

 #5. Bokstaven Mem - Första bokstaven i ordet Melek, som betyder Kung.

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

 #6. Bokstaven Lamed - Andra bokstaven i ordet Melek, som betyder Kung.

Läs mer om: 12. Lamed- ל - Herdestav - Herde, Undervisa, Ok, Auktoritet, Binda

#7. Bokstaven Kaf - Tredje bokstaven och sista bokstaven i ordet Melek, som betyder Kung.

Läs mer om: 11. Kaf- כ - Öppen Hand - Öppen, Böja, Tillåta, Tämja

 

 

Referens: Läs mer om sigillet och fler intressanta arkeologiska fynd i City of David.