"Det Osyrade Brödets Högtid" -  Del 2 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

 

Vårhögtiderna - Det Osyrade Brödets Högtid

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021) - 4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021) - 5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021) - 6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Rensa från syrat bröd

Före påsken rensar man hemmet från jäst bröd / syrat bröd, enligt 2 Moseboken 12:15-16.

"I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig (kodesh) sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta"
2 Moseboken 12:15-16

Dagarna före Det Osyrade Brödets Högtid rensade man sitt hem, sin boning från syrat bröd. Hela huset, alla köksluckor med mera. söks igenom. För att göra sökandet till en rolig tradition för familjen gömmer någon vuxen bröd i huset som barnen kan hitta. När någon hittar en brödbit tillkallas fadern i huset som kommer med en fjäder och sopar upp brödet på en träslev. Det jästa brödet viras in i en linneduk och förs ut ur huset och bränns. 

Jäst bröd eller syrat bröd symboliserar synd och orättfärdighet. Genom att rensa bort det syrade (gästa) brödet symboliserar det utrensandet av synden i var och ens liv.
I Kolosserbrevet står det:

"Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd."
1 Kolosserbrevet 5:7-8

 

Före Påsken var det tradition att rensa allt jäst bröd från huset. I en av Moseböckerna (Torah) står det att  "Under sju dagar får ingen surdeg finnas någonstans i ditt land" (Femte Moseboken 16:4). När Jesus kommer in i Jerusalem strax före påsken och närmar sig templet, rensar han faderns hus, templet, Guds hus, från orättfärdighet och synd. Likt traditionen rensar Jesus sitt och sin faders hus från "jäst bröd" eller syrat bröd inför det osyrade brödets högtid. Så här står det:

"Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste."
Matteus 21:12-13

Jesus rensar Guds Hus inför påsken enligt traditionen inför det osyrade brödets högtid. Det syrade brödet brändes därefter utanför huset enligt traditionen. Jesus som bar människors synder på sig, fördes ut utanför stadsporten likt det syrade brödet brändes utanför huset och likt syndoffers kroppar brändes utanför. I Hebreerbrevet står det:

Ty när översteprästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. 
Hebreerbrevet 13:11-12

Synden i form av syrat bröd rensades från huset och bars ut och brändes utanför. Det osyrade brödets högtid handlar alltså om att rena, att rensa från synd i våra liv. Enligt kolosserbrevet är människans kropp ett tempel:

"Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp."
Första Kolosserbrevet 6:18

Påsken(Pesach), den 14:e Nissan, och Det Osyrade Brödets Högtid (Matza), med start den 15:e Nissan (firas i sju dagar) sammankopplar alltså rensandet av synden, genom hjärtats omvändelse och utrensande av synden i våra liv och Guds frälsning genom lammets blod och Jesus Kristus. Genom omvända hjärtan, omskurna hjärtan har vi blivit friköpta från syndens slaveri genom Jesu blod på korset, likt folket i Egypten friköptes av Gud genom lammets blod på dörrposten.

Högtiderna Påsk och Det Osyrade Brödet hänger samman! 

 

Jesu Tempel

Precis som människans kropp är ett tempel är Jesu kropp ett tempel enligt Johannes:

Jesus svarade: "Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar." Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!" Men det tempel han talade om var hans kropp.
Johannes 2:19-21

I profeten Hezekiels bok från Gamla Testamentet står det att, utan omvändelse kan vi inte komma in i Guds Hus, Guds Tempel. Detta gällde både Israels folk, juden men även främlingen i landet. Vi skall alltså inte ta med "syrat bröd" in i templet. Syrat bröd representerar synden och synden lämnar vi utanför Guds Tempel:

”Så säger Herren Gud: Ingen främling med oomskuret hjärta och kön får komma in i min helgedom. Detta gäller alla främlingar som finns bland israeliterna.”
Hezekiel 44:9

Det krävs "ett omskuret hjärta, ett omvänt hjärta" för att få tillträde till Guds Hus, Guds Tempel. För att följa Jesus, som beskrivs som ett tempel, krävs alltså en omvändelse, ett omvänt hjärta...

 

Omskärelsen

 Omskärelsen i gamla testamentet, den fysisk omskärelsen kopplar profeten Hezekiel till hjärtats omskärelse eller hjärtats omvändelse:

 "Så säger Herren Gud: Israeliter, nu är det nog med vidriga gärningar! Ni förde hit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret kön och lät dem vara i min helgedom och vanhelga den, samtidigt som ni frambar min föda, fett och blod. 
Hezekiel 44:6-7

Att försöka trotsa Gud och tro att omvändelse inte behövs för Guds Tempel säger Gud vara en ”vidrig handling”. Påsken kopplar till ett omvänt hjärta, rensat från synd genom blodets beskydd, och utrensandet av "syrat bröd". Utan omskärelsen, alltså utan ett omvänt hjärta, och "utrensandet av syrat bröd" kunde man inte delta i påsken:

 "Om någon invandrare som bor hos dig vill fira påsk till Herrens ära måste alla manliga medlemmar av hans familj omskäras. Sedan kan han delta i högtiden, och då skall han räknas som en infödd. Men ingen oomskuren får äta av påskoffret. Samma lag skall gälla för den infödde och för invandraren."
2 Moseboken 12:48-49

Israelit eller främling, Jude eller Grek, samma regler gäller. Genom omvändelse, genom att tro på Herren, genom att vi vänder om till Gud kan vi komma in i Jesu tempel, Guds hus, vilket är Kristus. Utrensandet av det osyrade brödet, vilket är utrensandet av orättfärdigheter i våra liv, genom ett omskuret hjärta leder till frälsning genom tron på Herren Jesus Kristus. Omvändelsen och det omskurna hjärtat möjliggör friköpandet från syndens slaveri genom Jesu död på korset. Det handlar inte om lagiskhet, inte om en bedrift eller prestation. Det handlar om att lämna synden, lämna vår stolthet och vår själviskhet och att överlämna sig till Jesus, och att välja att följa honom som redan betalat priset för vår frihet. Omskärelsen i gamla testamentet är en handling till för att peka på hjärtats omvändelse. Ett tecken som pekar på din och min omvändelse. Utan omskärelse av hjärtat är inte fysisk omskärelse meningsfull står det i Romarbrevet:

 "Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen. Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytt en oomskuren. Om nu en oomskuren följer lagens bud, skall inte han få räknas som omskuren? Då kommer han som till kroppen är oomskuren men fullgör lagen att döma dig som överträder lagen fast du har skriftens bokstav och omskärelsen. Ty jude är man inte till det yttre, och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen. Jude är man i sitt inre, och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor.
Romarbrevet 2:25-29

Omskärelsen handlar om hjärtats och andens omvändelse och det handlar om att vända synden ryggen. I Markus evangelium talar Jesus om behovet av omvändelse:

"När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.""
Mar 1:14-15

Genom våra omskurna hjärtan, genom att välja Jesu väg, så har Jesu död på korset kunnat utplåna skulden, som synden innebar. Blodet på dörrposten räddade varje människa i varje respektive hus i Egypten avsett den individens bakgrund, historia eller tidigare liv. Allt man behövde göra vara att tro på Guds ord genom Moses och lyssna till Guds enkla instruktion: att "stryka blodet på dörrposten". Påsken, offerlammet och blodet på dörrposten var Guds friköpande av Israels folk i Egypten, likt Jesu offer på korset, är ett friköpande av människans synd för de som vill ta emot gåvan, genom omvändelse, genom ett omskuret hjärta.  

Vi behöver Jesus för en sann omvändelse och ett friköpande:

"Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset."
Kolloserbrevet 2:13-14

Pesach (Påsken) utgör en start på uttåget ur Egypten. Påsken initierar en befrielse från slaveriet i Egypten likt Jesu död och uppståndelse på påsken initierar en befrielsen från syndens slaveri i var och en människas liv. Det förlovade och utlovade landet, som flödar av mjölk och honung väntade det utvalda folket likt Himmelriket och evigheten väntar de som väljer friheten i Kristus. Vandringen genom öknen hade precis börjat likt vårt nya liv börjar med frälsningen i Kristus. Resterande liv och resa har dock betydelse, likt de övriga högtiderna har betydelse och spelar roll för vår förståelse av vår utveckling som troelnde:

"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda."
Kolloserbrevet 2:6-7